Naar een aparte rechtbank voor de politie: een voorstel voor de concrete invulling

30 november 2017

In het kersverse regeerakkoord staat een passage die volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) hopelijk zal leiden tot een meer evenwichtige behandeling van politiemensen die zich voor de rechter dienen te verantwoorden voor het gebruik van aan hen toegekende geweldsmiddelen. In het regeerakkoord staat:

In zaken waarin politiemensen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het aanwenden van geweld, worden deze zaken snel en deskundig behandeld door één daartoe aangewezen bestaande rechtbank[1].

Als de voornemens niet bedriegen, is het nieuwe kabinet dus van plan een bestaande rechtbank aan te wijzen die zaken gaat behandelen van politiemensen die mogelijk verwijtbaar geweld hebben gebruikt. De SMV ondersteunt dit beleidsvoornemen van harte.

Download hier de SMV-notitie waarin een voorstel wordt gedaan hoe een aparte rechtbank voor de politie kan worden ingericht.

[1]  VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *