Nieuws

Studiemiddag ‘Evaluatie van de politie’ 20 september 2018

09 juli 2018 - Op donderdag 20 september 2018 zal de eerstvolgende Cahiers op de Campus plaatsvinden, genaamd ‘Evaluatie van de politie’ (Cahier 48). Deze studiemiddag vindt plaats bij de Avans Hogeschool te Den Bosch en […] lees meer.

HCB Colleges ‘Veiligheid, recht en bestuur’ starten op 10 oktober 2018

19 juni 2018 - Op 10 oktober 2018 start de nieuwe editie van de HCB Collegereeks: ‘Veiligheid, recht en bestuur’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. De collegereeks is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

18 juni 2018 - Scholen onvoldoende voorbereid op complexe crisissituaties   Regelmatig worden scholen in Nederland geconfronteerd met plotselinge incidenten en soms zelfs ernstige calamiteiten. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, terreurdreiging en radicalisering, cybercrime […] lees meer.

Het woord is aan … de VU

12 juni 2018 - Naar aanleiding van enkele zorgelijke geluiden vanuit de organisatie van de (vrijwillige)brandweer heeft de SMV de VU gevraagd zich te verdiepen in vooral de werkbeleving van brandweervrijwilligers binnen de context […] lees meer.

Het woord is aan … Lucas Meijs

06 juni 2018 - Nederland kent een lange traditie van vrijwilligers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dat over de periode 2012-2016 49% van de Nederlanders minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk […] lees meer.

Het woord is aan … Mauro Boelens en Ronald van Steden

05 juni 2018 - Criminele ondermijning: een verkenning   Op verzoek van de SMV hebben Mauro Boelens MSc. en dr. Ronald van Steden zich verdiept in het onderwerp ‘criminele ondermijning’. Dit verzoek heeft geleid […] lees meer.

Nationale Politie: twee taken, één organisatie

18 april 2018 - Volgens de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van […] lees meer.

Wet ter Bescherming Koopvaardij

13 april 2018 - Al jarenlang wordt er in ons land gediscussieerd over het wel of niet toestaan van particuliere beveiligers om Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. Recentelijk heeft een meerderheid van de […] lees meer.

Het woord is aan … Gert-Jan Ludden

21 maart 2018 - Falend toezicht   De maatschappelijke en politieke verontwaardiging rond de salarisverhoging van ING topman Hamers was groot en dat leidde tot imagoschade en het weglopen van klanten bij de bank. […] lees meer.

Dag van de fraudeonderzoeker 26 april 2018

20 maart 2018 - Op 26 april a.s. organiseert het Institute for Financial Crime (IFFC) de 2de editie van de ‘Dag van de fraudeonderzoeker’. De 1ste editie in 2017 was met circa 350 deelnemers, uit meer […] lees meer.

Naar een aparte rechtbank voor de politie: een nadere positiebepaling

13 maart 2018 - In november 2017 bracht de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) een advies uit om voor de politie een aparte rechtbank in te stellen. Met dit voorstel beoogde de SMV dat […] lees meer.

Kaderwet onafhankelijk onderzoek

07 maart 2018 - Bij (ernstige) gebeurtenissen worden door de samenleving altijd dezelfde twee vragen gesteld: “Wat is er precies gebeurd?” en “Wie zijn daarvoor verantwoordelijk en/of schuldig?” Voor de beantwoording van de schuldvraag […] lees meer.

 

Bekijk alle nieuws >